Další služby

Polygrafický audit

Služba Polygrafický audit vám umožňuje zpracovat si nezávazné porovnání vašich stávajících nákladů na přípravu a výrobu polygrafických produktů typu: časopis, katalog výrobků, ceník, leták, kniha, propagační desky, plakáty a pro celou řadu dalších tištěných výrobků.

Polygrafický audit – zdarma

Rovněž v polygrafické oblasti jsou ceny ovlivněny momentální nabídkou a poptávkou a samozřejmě celkovým vývojem ekonomiky. Je tedy zřejmé, že se v průběhu času v určitém rozpětí pohybují. Pokud tedy nezadáváte výrobu tištěných produktů často, nebo nemáte v tomto oboru zkušenosti, může pro vás služba polygrafický audit znamenat významnou úsporu nákladů. Avšak i v případě, že se setkáváte s oblastí polygrafie častěji, vzhledem k tomu, že se objevují nové technologie a nové subjekty v tomto odvětví, je možné nezřídka najít prostor pro úspory.

Výstupem Polygrafického auditu je zpráva s porovnáním vašich stávajících cen s cenami, kterých lze dosáhnout, včetně vyčíslení úspor nákladů při případné konečné realizaci – stačí zaslat vaše stavájící zadání s cenovou kalkulací stěžejních produktů vaší polygrafické produkce.

Grafická úprava a DTP

Potřebujete připravit firemní prezentace, brožury, letáky či jiné tištěné materiály? Nemáte v této oblasti dostatek zkušeností či nemáte na zajištění této agendy dostatek času? Nejefektivnějším řešením je takzvaný outsorcing.

Proto jsme připraveni pro naše klienty zajistit:

 • –  grafické zpracování tištěných materiálů
 • –  pre-press a DTP zpracování dodaných podkladů
 • –  přípravu a napsání textových podkladů pro nejrůznější tištěné materiály
 • –  stylistickou úpravu textů
 • –  gramatickou korekturu textů
 • –  distribuci letáků

Vazby a zušlechtění tiskovin

Vaše reklamní a propagační tiskoviny, obaly, letáky, obálky a přebaly knih, prospekty, manuály, pohlednice, šanony a mnoho dalších tiskovin získá několikanásobně vyšší odolnost proti mechanickému i chemickému poškození než nezušlechtěné provedení. Další možností zušlechtění tiskovin je volba vhodné vazby tiskoviny.

Přehled nabízených vazeb tiskovin:

 • –  vazba V1 (2 skobky)
 • –  vazba V1 s očky (2 očka)
 • –  ploché šití (x skobek pro sešití volných listů)
 • –  vazba V2 (lepená)
 • –  tvrdé desky (např. fotokniha)
 • –  vazba lepená do bloků bez obálky na odtržení jednotlivých listů
 • –  (možno kombinovat s perforací)
 • –  kalendářová vazba bez očka na zavěšení
 • –  kalendářová vazba s očkem na zavěšení