Informace o projektu, jeho cíle a výsledky

Projekt rozšíření sociálního podniku Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o., reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011766.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu „Integrovaný regionální operační program“.
Cílem projektu je rozšíření produkční kapacity podniku, která následně umožní další rozvoj tohoto podniku a zvýší jeho konkurenceschopnost na trhu polygrafie. Realizací projektu dojde k rozšíření integračního sociálního podniku realizací aktivit projektu, nákupem technologie, vybavení a zaměstnáním osob z cílových skupin.
Dílčími cíli projektu jsou:

  • udržování ekonomické prosperity sociálního podniku a rozšiřování jeho stávajících služeb,
  • integrace sociálně vyloučených a zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce, jejich začlenění do normálního pracovního a sociálního prostředí,
  • přispívání k místnímu rozvoji a sociální soudružnosti v regionu Broumov,
  • zvyšování informovanosti o problematice znevýhodněných skupin a
  • motivace osob ze znevýhodněných skupin k aktivnímu uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření pracovních míst v oboru polygrafie

Výše uvedených cílů bude v rámci realizace projektu dosahováno zejména investováním zisku do dalšího rozvoje a rozšiřováním služeb sociálního podniku, vytvářením nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin a cíleným marketingem sociálního podniku.

Cíle projektu jsou v rovnováze s cíli sociálního podniku. 

Projekt rozšíření sociálního podniku Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o., reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014050.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je rozšíření produkční a personální kapacity podniku působící v oblasti polygrafie v podobě integračního sociálního podniku společnosti Centrum služeb Broumov s.r.o., která bude zaměstnávat osoby z cílových skupin.
V rámci projektu jsou stanoveny tyto klíčové aktivity:

  • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin,
  • poskytování psychosociální podpory zaměstnancům,
  • marketing sociálního podniku

Podnik naplňuje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce.