• www.fotodarky-broumov.cz

  TROJICE BANNER

 • slide1
  Sociální firma Centrum služeb Broumov
  Tiskněte výhodně a pomáhejte zároveň!

nnos

Nabídka jako kovaná pro neziskové organizace

muni

Specialista tiskových služeb pro obecní, městské a krajské úřady

cpny

Služby pro firmy

Služby pro neziskové organizace

Neziskovky často potřebují efektivně prezentovat svojí činnost, ale zároveň bojují s nedostatkem prostředků. Tiskárna Centrum služeb Broumov nabízí díky špičkové digitální technologii malonákladové tisky ve vysoké kvalitě.

Naší konkurenceschopnost jsme založili na nejlepší dostupné technologii, ale zároveň jako sociální firma přispíváme zaměstnáváním lidí se ztíženým přístupem na trh práce k soudržnosti společnosti a možnosti odpovědného přístupu k rozvoji regionu.

V případě dosažení zisku jde 50% zpět na investice do rozvoje našeho podnikání a zbytek na rozvoj místa, v němž působíme. Jsme zatím jedinou tiskárnou – sociální firmou v ČR.

Služby pro městské a obecní úřady

Díky našim zkušenostem s potřebami státní správy a samosprávy nabízíme paletu služeb, která odpovídá jejich požadavkům. Díky využití digitální technologie jsme schopni optimalizovat náklady na tiskové práce nebo formou auditu odhalit plýtvání při používání např. barevných kancelářských tiskových strojů nebo zbytečně vysokých nákladů jednotlivých tiskovin.

Služby pro společnosti

Důsledné dodržování corporate identity umožňuje zlepšit vnímání značky nejen směrem k zákazníkům, ale i v místě působení firmy, stejně jako uvnitř. Proto nabízíme vedle všech typů tiskových prací i šanony nebo možnost tisku individuálních nabídek v tvrdých deskách apod. Digitální tisk umožňuje efektivní práci již od jednoho kusu.

Hlavní informace
  • Kalendáře

   kalendare

   Kalendář je abstraktní systém pro členění času a orientaci v čase v periodách dnů a delších. V odvozeném smyslu také roční rozvrh dní, týdnů a měsíců, tištěný nebo elektronický - například nástěnný nebo stolní kalendář – anebo rozvrh událostí vůbec či svátků a jmenin.

   Objednávejte na: www.fotodarky-broumov.cz

  • Brožury

   brozury

   Brožura je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu. Příkladem brožury může být návod k použití stroje, přístroje nebo jiného technického zařízení, tištěná uživatelská příručka vydaná k většímu technickému systému, výstavní katalog na výstavě.

  • Obecní zpravodaje a časopisy

   obecni-zpravodaje-a-casopisy

   Obecní zpravodaj a časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů.

   Časopisy se obvykle opatřují vazbou V1 nebo V2, popřípadě vazbou V1 s "očky" pro zakládání například do šanonů.

  • Výroční zprávy

   vyrocni-zpravy

   Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.

  • Plakáty

   plakaty

   Plakát je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává nabízí zboží, umělecké dílo či produkci, zábavu, názor a podobně. Plakát je dnes i objekt sběratelství.

   Objednávejte na: www.fotodarky-broumov.cz

  • Puzzle

   puzzle

   Skládání puzzle se dá označit jako tvůrčí činnost, která rozvíjí logické myšlení. Stále populárnější je prezentace pomocí her. Je totiž pravděpodobné, že tento propagační produkt zákazník několikrát použije a navíc jej nepoužije sám, ale reklamní produkt uvidí i jeho spoluhráči. 

  • Vstupenky

   vstupenky

   Vstupenka je doklad o zaplacení vstupného nebo o právu na bezplatný vstup. Vstupenkou se prokazuje právo navštívit určitý objekt, zařízení nebo akci. Pro některé účely může vstupenka sloužit i jako účetní dokument.

  • Šanony

   sanony

   Šanony jsou atraktivní variantou prezentačních materiálů. Spolu s prezentačními listy, které se dají dle potřeby doplňovat, měnit, či odstraňovat bez ohrožení kvality celkového vzhledu.

  • Knihy s lepenou vazbou V2

   knihy-s-lepenou-vazbou-v2

   Kniha je slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Knihovní a informační věda definuje knihu jako monografii pro její rozlišení od periodických publikací jako jsou časopisy, obecní zpravodaje nebo noviny.

  • Letáky

   letaky

   Leták je zpravidla tištěný dokumen propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod. Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. Akční leták zpravidla udává informace o vlastnostech zboží, původní ceně, nové (snížené) ceně a době platnosti akční nabídky.

  • Fotoplátna

   fotoplatna

   Fotoplátno může sloužit jako vyšší úroveň plakátu nebo jako informační tabule.

   Naše fotoplátna tiskneme na samolepící papír do formátu 480 x 325 mm a kašírujeme jej na knihařskou lepenku o síle 1,5 mm. Tisk je možné opatřit lesklou či matnou laminací a opatřit děrováním na zavěšení.

  • Samolepky

   samolepky

   Samolepka je zvláštní druh papíru, či jiné hmoty (plastová fólie apod.), který je z jedné strany vybaven potiskem a z druhé strany lepící vrstvou umožňující přilepení samolepky na povrch předmětu. Samolepky se často používají jako reklamní prvek, který umožňuje snadné a rychlé umístění téměř kdekoliv. Vyrábíme je v široké škále velikostí, barev a použitého materiálu.

  • Pohlednice

   pohlednice

   Pohlednice je forma poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé místo pro psaný vzkaz. Je vyrobena z křídového papíru a může být opatřená lesklou či matnou laminací.

  • Viněty a visačky na zboží

   vinety-a-visacky-na-zbozi

   Viněta je dekorační nálepka na láhvích, původně používaná jen u vín. Visačka na zboží slouží jako informační prostředek a k oživení výrobku jako takového.

    

   Víno s visačkou jako exkluzivní dárek

   Pro reklamní a dárkové účely vám dodáme k vašim visačkám na míru i kvalitní víno z respektovaných vinařství. Níže je uveden reprezentativní výběr. V případě vašeho zájmu o jiné druhy vín nás prosím kontaktujte.

  • Vizitky

   vizitky

   Vizitka (česky též navštívenka) je jednoduchý informační prostředek zpravidla používaný k obchodní propagaci. V dřívějších dobách se používaly pouhé proužky papíru, v kruzích šlechticů se začaly používat ručně vypisované karty s uvedením všech titulů a přídomků majitele. V období rokoka začaly být bohatě zdobené, mnohdy doplněné podpisem majitele.

  • Jídelní a vinné lístky

   jidelni-a-vinne-listky

   Jídelní lístek (Nápojový lístek) je přehled produktů, které nabízí jídelna, restaurace nebo bufet. Informuje hosty o nabídce a cenách. Obvykle obsahuje jídelní lístek seznam jídel, nápojů, nebo celých menu.

  • Omalovánky

   omalovanky

   Omalovánky jsou obrázky (čárové kresby), které obsahují pouze obrysové linky objektu. Uživatel má pak za úkol je vybarvit nebo jinak doplnit barvami a obrázek tak dotvořit sám podle sebe. Omalovánky jsou oblíbenou zábavou zejména u dětí, kterým napomáhají rozvíjet řadu dovedností a schopností.

    

  • Fotoknihy

   fotoknihy

   Zdrojem pro fotoknihu jsou digitální fotografie, naskenované předlohy či jiné obrázky v digitální podobě. Ty mohou být doplněné textem či dalšími grafickými prvky.

   Objednávejte na: www.fotodarky-broumov.cz

    

  • Katalogy

   katalogy

   Katalog je vhodně uspořádaný seznam, výčet či soupis navzájem různých entit stejného významu, povahy, charakteru, účelu apod. Katalog může mít fakticky různou formu, může se jednat o publikaci, tedy o klasické tištěné dílo (knihu, brožuru apod.).

  • Personalizované tisky

   personalizovane-tisky

   Význam těchto tiskovin stále stoupá a mnohdy rozhoduje o úspěchu marketingových akcí. Produkční digitální tisk umožňuje používat pro každý výtisk variabilní data (různé adresy, jména, obrázky, barvy, texty, atd.), aniž by cena za výtisky narůstala. 

Služby:

  • Grafická úprava a DTP

   navrhy

   Potřebujete připravit firemní prezentace, brožury, letáky či jiné tištěné materiály? Nemáte v této oblasti dostatek zkušeností či nemáte na zajištění této agendy dostatek času? Nejefektivnějším řešením je takzvaný outsorcing.

  • Polygrafický audit

   polygraficky-audit

   Služba Polygrafický audit vám umožňuje zpracovat si nezávazné porovnání vašich stávajících nákladů na přípravu a výrobu polygrafických produktů typu: časopis, katalog výrobků, ceník, leták, kniha, propagační desky, plakáty a pro celou řadu dalších tištěných výrobků.

  • Vazby a zušlechtění tiskovin

   vazby-a-zuslechteni-tiskovin

   Vaše reklamní a propagační tiskoviny, obaly, letáky, obálky a přebaly knih, prospekty, manuály, pohlednice, šanony a mnoho dalších tiskovin získá několikanásobně vyšší odolnost proti mechanickému i chemickému poškození než nezušlechtěné provedení. Další možností zušlechtění tiskovin je volba vhodné vazby tiskoviny.