Kontakt

Sídlo:

Klášterní 225
550 01 Broumov

Provozovna:

Havlíčkova 115
550 01 Broumov

Kontakt:

+420 728 011 509
csb@broumovsko.cz
www.tiskarna-broumov.cz
www.hezkefotodarky.cz
David Ticháčektechnologie, cenové kalkulace
tel.: +420 728 011 509
e-mail: david.tichacek@broumovsko.cz

Jaroslav Jetelgrafická úprava tiskovin, cenové kalkulace
tel.: +420 605 104 836
e-mail: jaroslav.jetel@broumovsko.cz

ALEŠ JANEČKAobchodní zástupce
tel.: +420 720 059 551
e-mail: ales.janecka@tiskarna-broumov.cz

Projekt tiskařského centra společnosti Centrum služeb Broumov s.r.o., sociální podnik je realizován prostřednictvím Evropského fondu pro regionálního rozvoj – Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb (projekt „Vybavení tiskařského centra služeb Broumov“) a je provázán s aktivitami, které jsou realizovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt „Sociální podnik Centrum služeb Broumov s.r.o.).

Společnost Centrum služeb Broumov s.r.o., sociální podnik (CSB sp) se plně ztotožňuje s principy sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku.

Společnost byla založena jako právnická osoba s.r.o., plnící sociální účel.

Společnost funguje na základě modelu komerčního podniku vyhovujíím sociálním účelům, nikoliv osobnímu zisku.

IČ: 28796047, DIČ: CZ28796047
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, C 27932
Bankovní účet: 284129104/0300 vedený u ČSOB