Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

Polygrafický audit

 • distribuce tiskovin
 • slevový a věrnostní systém
 • grafická úprava + DTP
 • certifikace ISO, PEFC
 • využijte značku "Tiskneme odpovědně v Broumově"

Reference

Institut Náhradního plnění

 • vizitky • letáky • magnetky
 • etikety • obálky • pohlednice
 • katalogy • knihy • firemní časopisy
 • kalendáře • výroční zprávy
 • e-shop pro on-line tvorbu fotodárků
 • tiskoviny pro obecní úřady

Náhradní plnění

S tiskovinami od nás zároveň pomáháte...

 • digitální parciální lak
 • digitální tvarový výsek
 • personalizovaný tisk
 • velkoformátový tisk
 • expedice tiskovin bez vazby do 48 hodin

ON-LINE kalkulátor


Vracíme 100% zisku regionu

Zakládáme si na nejlepší dostupné technologii,ale zároveň jako sociální firma přispíváme zaměstnáváním lidí se znevýhodněním k lepší společnosti a odpovědným přístupem k rozvoji regionu.V případě dosažení zisku jde 50% zpět na investice donašeho podnikání a zbylých 50% na rozvoj BROUMOVSKA.Jsme zatím jedinou tiskárnou – sociální firmou v ČR.

Hlavním účelem je tedy naplňování koncepce společensky odpovědného podnikání – více zde

Poskytujeme široký sortiment polygrafických služeb, včetně nabídky originálních fotodárků.

V naší tiskárně nabízíme komplexní řešení v oblasti polygrafie. Naši zákazníci oceňují širokou paletu služeb, kterou poskytujeme, od základních tiskových potřeb až po složitější grafické projekty. Ať už potřebujete letáky, brožury, vizitky nebo plakáty, jsme zde, abychom vám pomohli s vaším tiskařským projektem od návrhu až po finální tisk. Kromě tradičních tiskových služeb vám také nabízíme exkluzivní sortiment originálních fotodárků. Tyto unikátní dárky jsou ideální pro speciální příležitosti, oslavy nebo jako osobní upomínka. Ať už si vyberete cokoli, můžete si být jisti, že výsledek bude kvalitní, originální a přizpůsobený vašim potřebám. Více na www.hezkefotodarky.cz.

Poskytujeme široký sortiment polygrafických služeb, včetně nabídky originálních fotodárků.
Disponujeme moderní tiskařskou digitální technologií. Jsme rychlí, spolehliví a precizní.

V naší tiskárně jsme hrdí na to, že vlastníme nejnovější technologie v oblasti digitálního tisku. Tato moderní zařízení nám umožňují produkovat výrobky vysoké kvality s jemnými detaily a živými barvami. Díky naší technologii a zkušenému týmu dokážeme splnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Naše spolehlivost je klíčová - můžete se na nás spolehnout, že dodáme vaše objednávky včas a přesně dle specifikací. Při každém projektu dbáme na to, abychom dosáhli maximální přesnosti, protože si uvědomujeme, jak je důležité, aby výsledný tiskový produkt odpovídal přesně vašim představám.

Disponujeme moderní tiskařskou digitální technologií. Jsme rychlí, spolehliví a precizní.
Jsme registrovanou sociální firmou a zároveň chráněnou dílnou - pohámáme regionu a lidem se znevýhodněním.

Jsme hrdí na to, že můžeme říci, že jsme registrovanou sociální firmou, což potvrzuje naši snahu o pozitivní společenský dopad. Jako chráněná dílna nejenže poskytujeme kvalitní služby v oblasti tisku, ale také se snažíme aktivně přispívat k lepšímu regionu tím, že nabízíme příležitosti pro lidi, kteří často čelí bariérám na trhu práce. Naším posláním je podporovat lidi se znevýhodněním, pomáhat jim rozvíjet jejich dovednosti a integraci do pracovního prostředí. Tímto způsobem nejenže rozšiřujeme horizonty našich zaměstnanců, ale také přispíváme k ekonomickému a sociálnímu rozvoji našeho regionu.

Jsme registrovanou sociální firmou a zároveň chráněnou dílnou - pohámáme regionu a lidem se znevýhodněním.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Projekt rozšíření sociálního podniku Tiskárny Centrum služeb Broumov s.r.o., reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011766, je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu „Integrovaný regionální operační program“. Cílem projektu je rozšíření produkční kapacity podniku, která následně umožní další rozvoj tohoto podniku a zvýší jeho konkurenceschopnost na trhu polygrafie. Realizací projektu dojde k rozšíření integračního sociálního podniku realizací aktivit projektu, nákupem technologie, vybavení a zaměstnáním osob z cílových skupin.
Dílčími cíli projektu jsou:

 • udržování ekonomické prosperity sociálního podniku a rozšiřování jeho stávajících služeb,
 • integrace sociálně vyloučených a zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce, jejich začlenění do normálního pracovního a sociálního prostředí,
 • přispívání k místnímu rozvoji a sociální soudružnosti v regionu Broumov,
 • zvyšování informovanosti o problematice znevýhodněných skupin a
 • motivace osob ze znevýhodněných skupin k aktivnímu uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření pracovních míst v oboru polygrafie

Výše uvedených cílů bude v rámci realizace projektu dosahováno zejména investováním zisku do dalšího rozvoje a rozšiřováním služeb sociálního podniku, vytvářením nových pracovních míst pro osoby z cílových skupin a cíleným marketingem sociálního podniku.

Cíle projektu jsou v rovnováze s cíli sociálního podniku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Projekt Rozšíření služeb sociálního podniku Centrum služeb Broumov s.r.o., reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_024/0004195.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.
Cílem projektu je rozvoj podnikatelských aktivit sociálního podniku Centrum služeb Broumov s.r.o. prostřednictvím rozšíření služeb o zahradnické a údržbářské práce v rámci nově vytvořené provozovny v lokalitě Teplicka a Adršpašska, a zároveň vytvoření 2 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci projektu jsou stanoveny tyto klíčové aktivity:

 • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin,
 • poskytování psychosociální podpory zaměstnancům,
 • marketing sociálního podniku

Podnik naplňuje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 CZ
FOTODÁRKY ON-LINE External link